Eheytymislinja

Eheytymislinjan sisältö

Vahva Sanan perusta, henkilökohtainen rakkaussuhde Jeesukseen ja turvallinen yhteys Pyhään Henkeen

Eheytymislinja on sinulle, joka:

 • Tahdot istua Jeesuksen jalkojen juuressa, oppia tuntemaan Hänet ja muuttua Hänen rakkaudessaan.
 • Tahdot ottaa vastaan sovituksen, vapautumista, parantumista ja eheytymistä.
 • Tahdot parantumista muistoihin ja vaikeisiin kokemuksiin.
 • Tahdot tehdä "tilinpäätöksen" suhteessa menneisyyteesi.
 • Tahdot viettää sapattivuoden ja kerätä voimia.
 • Tahdot vakaan pohjan elämällesi.
 • Tahdot kokea yhteyttä muiden kanssa.
 • Tahdot löytää ainutlaatuisen persoonallisuutesi ja lahjasi.
 • Tahdot alkaa varustautua, mutta et vielä palvella muita.

Tavoitteet

 • Vahvistaa rakkausyhteyttä Jumalaan. Oppia tuntemaan hänet syvemmin ja henkilökohtaisemmin.
 • Työstää menneisyys ja jättää se taakseen.
 • Auttaa löytämään uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa.
 • Koko persoonallisuuden eheytyminen: henki, sielu, ruumis.
 • Ankkuroituminen Jumalan sanaan ja luottamus Pyhään Henkeen.
 • Kypsyä ihmisenä, löytää kutsunsa, lahjansa ja paikkansa Kristuksen ruumiissa.
 • Auttaa kehittämään kestäviä, myönteisiä suhteita muiden kanssa.
 • Auttaa järjestyksen ja rutiinien luomisessa elämän helpottamiseksi.

Sisältö:

 • Rakkausyhteys Jeesukseen
 • Sydämen rukous
 • Pyhä Henki
 • Vanhurskaus
 • Sielun ja kehon parantuminen
 • Liiton veri
 • Jumalan luonto
 • Terve hengellisyys
 • Henkilökohtainen rukouselämä
 • Seurakunta
 • Suhteet ja kommunikointi
 • Raamattu
 • Tunnusta Jumalan sanaa
 • Talous
 • Ylistys
 • Avioliitto
 • Persoonallisuuden eheytyminen
 • Identiteetti
 • Ongelmien työstäminen
 • Vertaukset

Muuttunut elämä

Oman parantumisen ja eheytymisen vuosi

Vuoden aikana keskitytään siihen, kuinka Jeesus voi täyttää sinun tarpeesi. Jumalan Sana valaisee elämääsi myönteisellä ja rakentavalla tavalla. Jumalan Sanan työstämiseen ja soveltamiseen käytännön elämässä annetaan paljon aikaa. Raamattu on vuoden päälkirja, mutta saat myös muuta kirjallisuutta ja kurssimateriaalia. Eheytymisohjelman teoreettinen ja käytännöllinen osuus perustuvat raamatulliseen sielunhoitoon. Eheytymisohjelmaa voi kuvailla 7 askeleen mallin avulla. Tässä mallissa jokaisella askeleella on selkeä käytännön sovellutus.

7 askeleen malli


1. ASKEL Uusi luomus

Pelastuessasi sinusta tulee uusi luomus, ja suhteesi Jumalaan eheytyy. Tämä antaa suojan ja turvan. Elämä saa tarkoituksensa ja näet Jumalan hyväksyneen ja vanhurskauttaneen sinut. Henkilökohtaisessa jumalasuhteessasi sinusta tulee tietoinen Jumalan läsnäolosta. Sydämen rukouksen avulla luovutat itsesi Jeesukselle ja syvimmät sisäiset tarpeesi täyttyvät. Tulet myös tietoiseksi syntiinlankeemuksen seurauksista, kuten pelosta, hylkäämisestä, yksinäisyyydestä, levottomuudesta ja stressistä. Jeesuksen luona voit sovituksesta käsin löytää sisäisen levon.

2. ASKEL Jumalan rakkaus

Hyvinvoinnin perusta on siinä, että kokee olevansa rakastettu. Ainoastaan Jumala voi rakastaa ehdoitta. Kun Jumalan isänrakkaus saa täyttää sisimpäsi, voit avautua Pyhän Hengen kosketukselle. Rakkaus saa koskettaa sielun eri alueita kuten tunteita, ajatuksia ja tahtoa. Saat esirukousta yhdessä muiden kanssa nk. virtaamisrukouksessa, jossa raamatun jakeita ja profeetallisia sanoja rukoillaan elämääsi Pyhän Hengen johdatuksessa. Näin saat kaikessa rauhassa ottaa vastaan Jumalan rakkautta tarvitsematta itse kertoa tarpeistasi.

3. ASKEL Raamatullinen sielunhoito

Raamatullinen sielunhoito perustuu Jeesuksen antamaan esimerkkiin. Raamatun sana ja Jumalan lupaukset nousevat esiin elämän varmana perustana. Jumala ilmoittaa tahtonsa meitä kohtaan sekä asumalla sisimmässämme Henkensä kautta että Raamatussa. Saat harjaantua Raamatun lukemisessa sekä rukouksessa, jotta Jumalan Sana ja lupaukset voivat käytännössä alkaa ilmetä elämässäsi. Painopiste on erityisesti parantumista ja eheytymistä käsittelevissä lupauksissa.

4. ASKEL Sielun parantuminen

Sielussasi saattaa olla elämän kokemusten aiheuttamia haavoja. Ne ovat voineet tulla äskettäin tai kauan sitten. Jeesus voi ja tahtoo parantaa tällaiset sielun haavat. Tärkeä osa parantumista on saada ja antaa anteeksi. Sielun parantumisen perusta on siinä, että Jeesus sovitti syntimme ja kantoi sairautemme ristillä. Keskustelun ja henkilökohtaisen esirukouksen avulla saat vastaanottaa vapautumisen, parantumisen ja eheytymisen kipeisiin muistoihin, sielullisiin sairauksiin ja tuskaan.

5. ASKEL Eheytymisprosessi

Persoonallisuuden eheytyminen on prosessi, jossa Jumalan Sana ja lupaukset saavat muovata ajatuksia, tunteita, tahtoa muistoja ja omaatuntoa. Syventymällä näihin aineisiin Jumalan Sanan pohjalta, saat uskon siihen, mitä Jumala sanoo sinusta "Jeesus-ihmisenä". Mitkään kielteiset asiat menneisyydessä eivät saa varastaa tulevaisuuttasi. Sen sijaan saat katsoa tulevaisuuteen luottavaisesti ja iloita Jumalan persoonallisuuteesi asettamista lahjoista alkaen kehittää ja käyttää niitä.

6. ASKEL Ongelmien työstäminen

Hyvä itsetuntemus luo terveen perustan vastuun ottamiselle elämästään, valinnoistaan ja teoistaan. Jos sieluun vielä sattuu liikaa, on vaikea nähdä omaa ja muiden osutta eri tapahtumiin. Siksi tarvitaan ensin parantumista, ennen kuin voi alkaa työstää tapahtunutta. Ongelmien työstämiskeskustelut mahdollistavat oman ja toisten vastuun ymmärtämisen ja auttavat sinua näkemään kokemuksesi suuremmassa asiayhteydessä. Tämä kypsymisprosessi auttaa sinua ottamaan rakentavia askeleita tulevaisuuteesi.

7. ASKEL Sanan soveltaminen käytäntöön

Jumalan Sanaa voi soveltaa elämän eri vaiheissa ja kaikilla elämän eri alueilla. Sana antaa ohjeet kristilliseen elämään. Tavoite on, että opit rohkeasti ja varmuudella soveltamaan Sanaa sekä osana Kristuksen ruumista, seurakunnassa ja henkilökohtaisesti. Seurakunnassa yhteinen tehtävä tavoittaa maailma evankeliumilla kohtaa henkilökohtaisen kutsusi ja lahjasi. Tässä voit kokea turvaa rakkudellisessa suhteessa Jumalaan, joka on Isäsi.

Luovat ryhmät

Jos olet vapaa iltapäivisin sinulla on mahdollisuus osallistua luoviin ja työkykyä kohentaviin ryhmiin. Valittavissa on mm. leivontaa, taidetta, liikuntaa ja ylistystanssia.
Sinulla on myös mahdollisuus osallistua virtaamisrukoukseen, parantumisopetukseen ja sydämen rukoukseen. Eheytymisohjelmassa Arkenin sielunhoitokoulutuksen käyneet esirukoilijat palvelevat sinua sekä henkilökohtaisissa rukouskeskusteluissa, että yhteisissä rukouspalvelutilanteissa.


PLUS-ohjelma

Eheytymislinjan lisävalinta

PLUS-ohjelmassa saat eheytymislinjan vakiotarjonnan lisäksi enemän henkilökohtaisia keskusteluja ja useampia kokoontumisia pienemmässä ryhmässä.


 • Kokoontumiset

PLUS-ohjelman osallistujilla on päivittäin yhteinen kokoontuminen, jossa on mahdollisuus keskusteluun ja kysymysten esittämiseen.

 • Henkilökohtaiset keskustelut

Saat viikoittaisen keskustelun eheytymisohjelman mentoorin kanssa. Näissä keskusteluissa voit käsitellä itsellesi ajankohtaisia asioita. Lisäksi saat myös viikoittaisen tuki- tai työstämiskeskustelun. Näiden keskustelujen tarkoitus on auttaa ja tukea sinua solveltamaan 7-askeleen ohjelmaa omaan elämääsi.