Todistuksia

Vastavalmistuneet raamattukoululaiset lukuvuodelta 2013-2014 kertovat, kuinka Jeesus on muuttanut heidän elämänsä.

”Raamattukoulu on ollut minulle startti itsenäiseen elämään ja elämänhallintaan sekä pohja elämälleni kristittynä. Parasta on ollut huomata itsessä tapahtunut muutos ja päästä uusille hengellisille tasoille – päästä eteenpäin! Olen saanut uutta toivoa ja uskoa. Olen alkanut ymmärtää, että juuri minä olen Jumalalle tärkeä ja Hänellä on elämälleni mahtava suunnitelma ja paikka, jonka vain minä voin täyttää. Pystyn uskomaan, että voin todella päästä siihen päämäärään ja kutsuun, joka Jumalalla on minulle, koska on kyse Hänen työstään minussa.

Olen oppinut olemaan armollisempi itselleni. En enää yritä puristaa itsestäni muutosta, vaan luotan enemmän Jumalaan. Jumalan rakkaus elämässäni on lisääntynyt ja tuntuu että se alkaa vuotaa yli! Olen saanut tietoisuuden omasta kutsustani.

Toisen vuosikurssin (johtajuuskoulutuksen) aikana olen yhä enemmän saanut oppia palvelemaan levosta käsin. Pystyn enemmän nauttimaan palvelemisesta, enkä ole enää niin väsynyt. Tiimin kanssa rukoileminen on ollut mahtavaa, kun Jumala käyttää kaikkia omien lahjojen ja persoonallisuuden pohjalta. Rukousjohtajana olen saanut huomata, miten Jumalan voitelu on kasvanut uusien askeleiden myötä.”

Henna, valmentautumislinjan 2. Vuosikurssi

”Raamattukoulu on merkinnyt todella paljon. On turvallista mennä tulevaisuuteen kun menneisyys on sovitettu.Tietenkin raamattukoulussa opetukset on ollut parasta, kun on saanut juurtua sanaan ja rakentua rakkaudesta käsin.Elämääni on tullut turvallisuus Jeesuksessa. Asioihin on tullut järjestys, aikataulusta riippumatta. Esirukouspalvelussa paljon taakkoja, surua ja pelkoa nostettiin pois. Ajatukset saivat uudistua iloon ja rauhaan. Oli turvallista mennä esirukouspalveluun, koska Jumalan läsnäolo oli todella valtava."

Irene, Eheytymislinja

"Raamattukoulu on merkinnyt tosi paljon. Koko elämä on vaikuttunut ja monelta osin muuttunut. Parasta on ollut hyvä opetus, sopivan pituiset päivät ja esirukousharjoittelut. Olen saanut elämääni syvemmän suhteen Jumalaan ja vahvan sanan perustan. Asiat eivät tunnu yhtä raskailta kuin ennen ja tulevaisuus näyttää nyt valoisalle. Rukousharjoittelut antoivat varmuutta ja uskon siihen, että voin olla väkevästi Jumalan käytössä. Ne olivat tosi rakentavia kokemuksia ja antoivat turvallisen harjoittelualustan tulevaisuutta ajatellen.”

Janne, valmentautumislinjan 1. Vuosikurssi

"Olen muuttunut paljon raamattukouluvuoden aikana. Raamatusta on tullut läheisempi ja olen ymmärtänyt enemmän Raamatun tärkeyttä ja Sanan soveltamista. Tunnen, että itsetuntoni on parantunut. Tunteeni eivät enää hallitse elämääni. Ajattelen positiivisemmin kuin ennen. Olen oppinut asettamaan rajoja paremmin ja tahtoni on vahvistunut. Tämä vuosi on ollut kokoniasvaltainen prosessi, sain uutta näkökulmaa mm. siitä, kun olin yhdeksän kuukautta pois Suomesta. Rukousharjoittelu oli kivaa, vahvistuin rukoilijana ja minusta tuli rohkeampi rukoilija."


Laura, valmentautumislinjan 1. Vuosikurssi

"Se, että Jumala lähetti minut tänne, on ollut äärettömän tärkeää. Olen mennyt Hänen suunnitelmassaan ja hedelmä on upea. Parasta raamattukoulussa on ollut rauha, lepo ja oma tila, jonka olen saanut ja tarvinnut. Isän huolenpito. Olen ottanut sellaisia askeleita, joita en olisi kuvitellut tekeväni.

Olen rukousviikoilla nähnyt Jumalan armon ja rakkauden, myös itselleni, miten valtavan palkitsevaa on tehdä Isän tahto. Siinä haluan elää, aamusta yöhön. Sitä elämää haluan koko loppuelämäni ajan. Sitä etsin. Hänen armossaan ja rakkaudessaan."

Sarah, valmentautumislinjan 1. Vuosikurssi

”Raamattukouluvuosi on ollut hyvä kokemus, tunsin pääseväni askelia eteenpäin elämässäni. Parasta on ollut Jeesuksen rakkauden kokeminen, Hänen kanssaan rakkaussuhteen syveneminen – Häneen lähentävä opetus!

Hyvä sanankylvö, joka kantaa hedelmää – sillä on elämää muuttava vaikutus…
Rukousharjoittelun myötä tunsin kehittyväni siinä, että sain olla kanavana Pyhälle Hengelle profeetallisessa rukouksessa.”


Anne, valmentautumislinjan 1. Vuosikurssi

” Vuosi raamattukoulussa oli monella tapaa mullistava kokemus. Menneisyys asettui kohdalleen ja tulevaisuus tuntuu valoisalta. Parasta on ollut hyvät opettajat ja Jumalan läsnäolo.
Olen oppinut luottamaan täysin Jumalaan talousasioissani, pelko on lähtenyt. Olen parantunut rakkosairaudestani, nukkunut hyvin. Jumalasuhteeni on parantunut. Myös Raamatun lukeminen on muuttunut nautittavammaksi.

Esirukouspalvelussa koin vapautumista monilla eri alueilla. Armolahjat toimi – osui ja upposi täsmällisesti!”


Ilona, eheytymisohjelma