Ensimmäinen Parantumispäivä on 1.10 Love Story – seurakunnan tiloissa. Lue lisää ”Tapahtumat” sivulta. Syksyllä 2022 järjestämme Parantumispäiviä Helsingissä. Päivät tulevat jatkumaan myös keväällä 2023.  Päivät tarjoavat mahdollisuuden vastaanottaa sielun parantumista levollisessa Jumalan rakkauden läsnäolossa. Kullakin Parantumispäivällä on oma teema, jolla palvelemme osallistujia virtaamisrukouksella ja Jumalan Sanalla.