Eheytymisohjelma - 7-askeleen malli

Eheytymisohjelmaa voi kuvailla 7 askeleen mallin avulla. Tässä mallissa jokaisella askeleella on selkeä käytännön sovellutus.

Askel 1 - Uusi luomus

Pelastuessasi sinusta tulee uusi luomus, ja suhteesi Jumalaan eheytyy. Tämä antaa suojan ja turvan. Elämä saa tarkoituksensa ja näet Jumalan hyväksyneen ja vanhurskauttaneen sinut. Henkilökohtaisessa
jumalasuhteessasi sinusta tulee tietoinen Jumalan läsnäolosta. Sydämen rukouksen avulla luovutat itsesi Jeesukselle ja syvimmät sisäiset tarpeesi täyttyvät. Tulet myös tietoiseksi syntiinlankeemuksen
seurauksista, kuten pelosta, hylkäämisestä, yksinäisyyydestä, levottomuudesta ja stressistä. Jeesuksen luona voit sovituksesta käsin löytää sisäisen levon.

Askel 2 - Jumalan rakkaus

Hyvinvoinnin perusta on siinä, että kokee olevansa rakastettu. Ainoastaan Jumala voi rakastaa ehdoitta. Kun Jumalan isänrakkaus saa täyttää sisimpäsi, voit avautua Pyhän Hengen kosketukselle. Rakkaus saa koskettaa sielun eri alueita kuten tunteita, ajatuksia ja tahtoa. Saat esirukousta yhdessä muiden kanssa nk. virtaamisrukouksessa, jossa raamatun jakeita ja profeetallisia sanoja rukoillaan elämääsi Pyhän
Hengen johdatuksessa. Näin saat kaikessa rauhassa ottaa vastaan Jumalan rakkautta tarvitsematta itse kertoa tarpeistasi.

Askel 3 - Raamatullinen sielunhoito

Raamatullinen sielunhoito perustuu Jeesuksen antamaan esimerkkiin. Raamatun sana ja Jumalan lupaukset nousevat esiin elämän varmana perustana. Jumala ilmoittaa tahtonsa meitä kohtaan sekä asumalla sisimmässämme Henkensä kautta että Raamatussa. Saat harjaantua Raamatun lukemisessa sekä rukouksessa, jotta Jumalan Sana ja lupaukset voivat käytännössä alkaa ilmetä elämässäsi. Painopiste on erityisesti parantumista ja eheytymistä käsittelevissä lupauksissa.

Askel 4 - Sielun parantuminen

Sielussasi saattaa olla elämän kokemusten aiheuttamia haavoja. Ne ovat voineet tulla äskettäin tai kauan sitten. Jeesus voi ja tahtoo parantaa tällaiset sielun haavat. Tärkeä osa parantumista on saada ja antaa anteeksi. Sielun parantumisen perusta on siinä, että Jeesus sovitti syntimme ja kantoi sairautemme ristillä. Keskustelun ja henkilökohtaisen esirukouksen avulla saat vastaanottaa vapautumisen, parantumisen ja eheytymisen kipeisiin muistoihin, sielullisiin sairauksiin ja tuskaan.

Askel 5 - Eheytymisprosessi

Persoonallisuuden eheytyminen on prosessi, jossa Jumalan Sana ja lupaukset saavat muovata ajatuksia, tunteita, tahtoa muistoja ja omaatuntoa. Syventymällä näihin aineisiin Jumalan Sanan pohjalta, saat
uskon siihen, mitä Jumala sanoo sinusta "Jeesus-ihmisenä". Mitkään kielteiset asiat menneisyydessä eivät saa varastaa tulevaisuuttasi. Sen sijaan saat katsoa tulevaisuuteen luottavaisesti ja iloita Jumalan
persoonallisuuteesi asettamista lahjoista alkaen kehittää ja käyttää niitä.

Askel 6 - Ongelmien työstäminen

Hyvä itsetuntemus luo terveen perustan vastuun ottamiselle elämästään, valinnoistaan ja teoistaan. Jos sieluun vielä sattuu liikaa, on vaikea nähdä omaa ja muiden osutta eri tapahtumiin. Siksi tarvitaan ensin
parantumista, ennen kuin voi alkaa työstää tapahtunutta. Ongelmien työstämiskeskustelut mahdollistavat oman ja toisten vastuun ymmärtämisenja auttavat sinua näkemään kokemuksesi suuremmassa asiayhteydessä. Tämäkypsymisprosessi auttaa sinua ottamaan rakentavia askeleita
tulevaisuuteesi.

Askel 7 - Sanan soveltaminen käytäntöön

Jumalan Sanaa voi soveltaa elämän eri vaiheissa ja kaikilla elämän eri alueilla. Sana antaa ohjeet kristilliseen elämään. Tavoite on, että opit rohkeasti ja varmuudella soveltamaan Sanaa sekä osana Kristuksen ruumista, seurakunnassa ja henkilökohtaisesti. Seurakunnassa yhteinen tehtävä tavoittaa maailma evankeliumilla kohtaa henkilökohtaisen kutsusi ja lahjasi. Tässä voit kokea turvaa rakkudellisessa suhteessa Jumalaan, joka on Isäsi.