Eheytymislinja

Oman parantumisen ja eheytymisen vuosi

Eheytymislinja on sinulle, joka tarvitset henkilökohtaista parantumista ja eheytymistä. Tämä on vuosi Jeesuksen jalkojen juuressa, jolloin hän kohtaa sinut henkilökohtaisella tavalla koskettaen ja muuttaen. Löydät oman ainutlaatuisen persoonallisuutesi, lahjasi ja Jumalan tahdon elämääsi varten tullessasi varmaksi hänen rakkaudestaan sinua kohtaan. Tämän vuoden aikana hengellinen rakkausyhteytesi Jeesukseen ja taivaalliseen Isääsi vahvistuu askel askeleelta.

Raamattu on vuoden pääkirja, mutta saat myös muuta kirjallisuutta ja kurssimateriaalia. Eheytymisohjelman teoreettinen ja käytännöllinen osuus perustuvat raamatulliseen sielunhoitoon.

Eheytymisohjelmaa voi kuvailla 7-ASKELEEN MALLIN avulla. Tässä mallissa jokaisella askeleella on selkeä käytännön sovellutus.

Uskomme, että valintasi tulla juuri Jeesus Parantaa ja Eheyttää -raamattukouluun vaikuttaa koko tulevaisuuteesi myönteisesti.

Luovat ryhmät

Iltapäivisin on mahdollisuus osallistua luoviin ja
työkykyä kohentaviin ryhmiin. Valittavissa on mm. leivontaa, taidetta, liikuntaa ja ylistystanssia.
Sinulla on myös mahdollisuus osallistua virtaamisrukoukseen, parantumisopetukseen ja sydämen rukoukseen.

Eheytymisohjelmassa Arkenin sielunhoitokoulutuksen käyneet esirukoilijat palvelevat sinua sekä henkilökohtaisissa rukouskeskusteluissa, että yhteisissä rukouspalvelutilanteissa.

PLUS-ohjelma - Eheytymislinjan lisävalinta

PLUS-ohjelmassa saat eheytymislinjan vakiotarjonnan lisäksi enemän henkilökohtaisia keskusteluja ja useampia kokoontumisia pienemmässä ryhmässä.
Kokoontumiset

PLUS-ohjelmanosallistujilla on päivittäin yhteinen kokoontuminen, jossa on mahdollisuus keskusteluun ja kysymysten esittämiseen.

Henkilökohtaiset keskustelut
Saat viikoittaisen keskustelun eheytymisohjelman ohjaajan kanssa. Näissä keskusteluissa voit käsitellä itsellesi ajankohtaisia asioita. Lisäksi saat myös viikoittaisen tuki- tai työstämiskeskustelun. Näiden keskustelujen tarkoitus on auttaa ja tukea sinua solveltamaan 7-askeleen ohjelmaa omaan elämääsi.

Eheytymislinjan sisältö

Vahva Sanan perusta, henkilökohtainen rakkaussuhde Jeesukseen ja turvallinen yhteys Pyhään Henkeen

Eheytymislinja on sinulle, joka:

 • Tahdot istua Jeesuksen jalkojen juuressa, oppia tuntemaan Hänet ja muuttua Hänen rakkaudessaan.
 • Tahdot ottaa vastaan sovituksen, vapautumista, parantumista ja eheytymistä.
 • Tahdot parantumista muistoihin ja vaikeisiin kokemuksiin.
 • Tahdot tehdä "tilinpäätöksen" suhteessa menneisyyteesi.
 • Tahdot viettää sapattivuoden ja kerätä voimia.
 • Tahdot vakaan pohjan elämällesi.
 • Tahdot kokea yhteyttä muiden kanssa.
 • Tahdot löytää ainutlaatuisen persoonallisuutesi ja lahjasi.
 • Tahdot alkaa varustautua, mutta et vielä palvella muita.

Tavoitteet

 • Vahvistaa rakkausyhteyttä Jumalaan. Oppia tuntemaan hänet syvemmin ja henkilökohtaisemmin.
 • Työstää menneisyys ja jättää se taakseen.
 • Auttaa löytämään uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa.
 • Koko persoonallisuuden eheytyminen: henki, sielu, ruumis.
 • Ankkuroituminen Jumalan sanaan ja luottamus Pyhään Henkeen.
 • Kypsyä ihmisenä, löytää kutsunsa, lahjansa ja paikkansa Kristuksen ruumiissa.
 • Auttaa kehittämään kestäviä, myönteisiä suhteita muiden kanssa.
 • Auttaa järjestyksen ja rutiinien luomisessa elämän helpottamiseksi.

Sisältö:

 • Rakkausyhteys Jeesukseen
 • Sydämen rukous
 • Pyhä Henki
 • Vanhurskaus
 • Sielun ja kehon parantuminen
 • Liiton veri
 • Jumalan luonto
 • Terve hengellisyys
 • Henkilökohtainen rukouselämä
 • Seurakunta
 • Suhteet ja kommunikointi
 • Raamattu
 • Tunnusta Jumalan sanaa
 • Talous
 • Ylistys
 • Avioliitto
 • Persoonallisuuden eheytyminen
 • Identiteetti
 • Ongelmien työstäminen
 • Vertaukset


SYKSY EHEYTYMISLINJALLA: Jumalan rakkauden hoidossa

Elokuun 2019 lopussa moni innokas oppilas aloitti opiskelun eheytymislinjalla Ruotsin Arkenin Raamattukoulussa. Huolimatta eri elämäntilanteista ja taustoista, kaikkia oppilaita yhdistää halutuntea Jeesusta paremmin ja saada kohdata Hänet syvemmin sielun Parantajana ja Eheyttäjänä.
Raamattukoulun ensimmäisinä viikkoina opetus keskittyi rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa, jotta jokainen voisi löytää henkilökohtaisen, läheisen ja turvallisen suhteen Vapahtajansa kanssa.

Oppilaat saivat opetusta Pyhästä Hengestä ja vanhurskaudesta, jonka olemme saaneet lahjana Jeesuksen sovitustyön kautta. Sen jälkeen alkoi tärkeä kurssi sydämen rukouksesta, jonka aikana pastori Linda Bergling opetti oppilaille sydämen rukousta. Sitä voisi kutsua myös rakkaussuhde-rukoukseksi Jeesuksen kanssa, sillä siinä ei pyydetä asioita, vaan antaudutaan Hänelle kokonaan. Siitä on olemassa kirja, jonka voit tilata Arkenin kirjakaupasta. Suosittelen lämpimästi!

Kun sydämen rukouksen perusta oli luotu ja oppilaat löysivät paikkansa Jeesuksen sylissä, alkoi opetus sielun parantumisesta. Syntiinlankeemuksen seurauksena kärsimys ja kipu tuli maailmaan. Ihmisen sielu on voinut haavoittua niin omista synneistä kuin toistenkin synneistä. Sielua voisi kuvata taloksi. Syyskaudella Jeesus päästetään menneisyyteemme, eli talon kellariin. Annetaan Hänen avata ne ”kaapit”, joita emme haluaisi näyttää kenellekään ja jotka löyhkäävät. Hän menee niihin
rakkaudellaan, mutta ei väkisin, vaan saamme tehdä yhteistyötä Hänen kanssaan ja antaa Hänen avata ne lukot. Syksyllä katsomme myös asuinkerrosta. Kellarista tuleva haju on voinut saastuttaa
monin tavoin olohuonetta. Rikkinäinen sielu voi oireilla monin eri tavoin. Jeesus parantaa. Kevätkaudella päästetään Jeesus sitten yläkertaan, vintille, tulevaisuuteemme, jolloin Jeesus asettaa ennalleen persoonallisuutemme, lahjamme ja kutsumme.

Sielun parantuminen kuuluu Jeesuksen sovitustyöhön, aivan kuten ruumiin parantuminenkin. Jeesus kantoi syntimme ja kaiken synnin kirouksen ristille. Hän voitti synnin ja kuoleman ja nousi kuolleista kolmantena päivänä. Sen vuoksi me saamme olla siunattuja. Hänen haavojensa kautta meille kuuluu parantuminen, niin sielulle kuin kehollekin. Sielukin tarvitsee parantumista, jonka Raamattu lupaa meille Jeesuksen haavojen kautta. Jeesus on sielun Paimen ja Hoitaja!

Sielun parantumisen syventymiskurssin jälkeen jokainen oppilas saa marraskuussa oman henkilökohtaisen sielunparantumisrukouskeskustelun. Syventävien opetuksien aikana täytetään valmistautumiskorttia rukouskeskustelua varten. Siihen kirjoitetaan ne kipeät asiat, joihin tarvitsee parantumista. Mitään ei kaivella, vaan Pyhä Henki nostaa kullekin oppilaalle jokaisessa syventävässä opetuksessa juuri ne asiat, mitä Hän haluaa käsitellä. On turvallista antaa Pyhän Hengen johtaa prosessia ja antautua Hänen työpöydälleen.

Syventävää opetusta on mm. Anteeksiannosta, sielun eri alueista: tahdosta, tunteista ja ajatuksista, hylkäämisestä, omastatunnosta jne. Tunneilla on myös kollektiivista rukouspalvelua. Oppilaat saavat vain istua ja ottaa vastaan rukouspalvelua. Pyhä Henki on hoitanut ihanasti oppilaita. Monet ovat saaneet itkeä Jumalan edessä. Jumala nostaa asioita esiin, jotka on painettu sielun syövereihin, jotta Hän saa parantaa ne kipeät asiat rakkaudellaan. On turvallista kohdata kipu Jeesuksen kanssa. Arkeninihanassa rakkauden ilmapiirissä se on mahdollista!

Teksti:
Maria Pant, stipendiaatti eheytymislinjalla lukuvuonna 2019-2020