Valmentautumislinja

Valmennu palvelemaan

Valmentautumislinja on sinulle, joka haluat auttaa ihmisiä raamatulliselta perustalta ja levittää Jumalan valtakunnan evankeliumia julistustyössä ja parantumispalvelussa.

Varustus palvelutyöhön

Valmentautumislinja on kolmivuotinen koulutus, jossa painotetaan pavelemiseen varustautumista ja harjaantumista. Valmistaudut vastaamaan Jeesuksen kutsuun työskennellä Jumalan valtakunnassa. Saat tietenkin vastaanottaaa parantumista myös itsellesi esirukouksessa, kehollesi ja sielullesi, ja aikaa Jumalaan tutustumiseen, Hänen muuttavalle työlleen. Viikoittain on useita mahdollisuuksia osallistua nk. virtaamisrukoukseen ja sydämen rukoukseen opettajiemme ja ohjaajiemme johdolla. Saat välittää Jumalan rakkaudellisia ja sovittavia sanoja ihmisille. "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."
Matt. 9:37-38.

Paljon harjoittelua

Koulutuksessa ainutlaatuista on se, kuinka teoria yhdistyy käytäntöön. Jokaisen harjoittelutilaisuuden yhteydessä sinua sekä valmennetaan etukäteen että ohjataan jälkeenpäin. Pääoppiaineista pidetään kokeet.

Hyvä perusta

Raamattukoulun jälkeen sinulla on hyvä, vakaa perusta jolla seisoa jos tahdot työskennellä seurakunnassa tai aloittaa pioneerityön. Raamattukoulun jälkeen voit myös matkustaa vapaaehtoistyöntekijäksi lähetyskentälle johonkin Arkenin lähetysprojekteista.

Valmentautumislinja on sinulle, joka:

 • Haluat Jumalan Sanan perustan
 • Haluat varustautua palvelemaan muita.
 • Kannat ihmisten auttamista sydämelläsi.
 • Kaipaat saada toimia Hengen armolahjoissa.
 • Tahdot aloittaa parantumiskeskuksen omassa seurakunnassasi.
 • Olet kutsuttu pastoriksi tai lähetystyöntekijäksi. Tällöin parantumisen palvelutehtävä on tärkeä.
 • Tahdot teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua raamatullisesta sielunhoidosta.

Etäopiskelu

Valmentautumislinjan ensimmäisellä vuosikurssilla on mahdollisuus etäopiskeluun, lue lisää täältä:


1. vuosikurssi: peruskoulutus

Vuosi harjoittelua, varustautumista sekä omaa parantumista ja eheytymistä. Saat vahvan raamatullisen perustan, opit tuntemaan Jeesuksen ja varustaudut Pyhän Hengen voimalla.

Peruskoulutus Raamatusta, lisäksi temaattista opetusta, inspirointia ja käytännön ohjausta. Kursseilla syvennytään tiettyihin aiheisiin ja saadaan myös yleiskatsaus Raamattuun. Katso oppiaineet alta.

Harjoittelu

Harjoittelussa painotetaan esirukouspalvelua, jossa kädet laitetaan rukoiltavan päälle ja evankeliumin myötä välitetään anteeksiantoa, vapautumista, parantumista ja eheytymistä. Saat mm. toimia avustajana esirukouskeskustelussa, hiljaisena rukoilijana ja rukoilla ryhmässä. Harjoittelu suoritetaan raamattukoulussa, parantumiskeskuksessa, parantumispäivillä, konferensseissa, tiimimatkoilla, ylistyksessä, rukousryhmissä ja evankelioinnissa.

Vuoden aikana

Saat kokea yhteyttä, tavata ystäviä ja tulla yhä kiitollisemmaksi siitä, miten Jumala käyttää sinua. Raamattukolusta lähtiessäsi sinulla on mukanasi elävä todistus.

Joitakin ensimmäisen vuosikurssin oppiaineista:

 • Sydämen rukous ja rakkausyhteys Jeesukseen
 • Pyhä Henki ja armolahjat.
 • Yleissilmäys Vanhaan ja Uuteen testamenttiin
 • Sovitus ja vanhurskaus
 • Sielun ja kehon parantuminen
 • Yleissilmäys New Ageen ja vieraisiin uskontoihin
 • Vapautumispalvelu
 • Rukous ja esirukouspalvelu
 • Seurakunta ja palveluvirat
 • Jeesuksen elämä ja palvelutyö
 • Talous
 • Avioliitto; mies ja nainen
 • Usko
 • Persoonallisuuden eheytyminen
 • Raamatullinen sielunhoito
 • Peruslahjat
 • Ylistys

2. vuosikurssi: johtajuuskoulutus

Vuosi sinulle, joka haluat kehittyä ja kypsyä johtajana.

Saat syventyä Raamattuun ja harjaantua johtajuudessa.

Teoria

Kokeneet johtajat opettavat raamatullisesta johtajuudesta harjaannuttaen ja varustaen sinut palvelutyöhön Jumalan valtakunnassa. Saat myös syventävää raamatunopetusta monista eri aiheista.

Harjoittelu

Harjoittelussa painotetaan kehittymistä hengellisenä johtajana vapautumispalvelussa, parantumisessa ja koko ihmisen eheytymisessä. Harjoittelet johtajuutta esirukouskeskusteluissa ja saat harjoitella saarnaamista. Saat myös mahdollisuuden toimia rukousryhmän johtajana tai avustajana. Harjoittelu suoritetaan raamattukoulussa, parantumiskeskuksessa, parantumispäivillä, teemaparantumispäivillä, parantumiskokouksissa, konferensseissa, tiimimatkoilla ja seurakunnassa. Harjoittelujen yhteydessä saat yksilöllistä ohjausta.

Syventäviä opintoja on mm. näistä aineista

Neljän viikon ajan saat syventävää opetusta seuraavista aiheista

 • Sielunhoitoon suuntautunut parantumispalvelu
 • Seurakunnan johtaja/pastori
 • Lähetystyö ja evankeliointi

3. vuosikurssi: harjoittelua, teoriaa ja ohjausta

Vuosi, jonka aikana palvelet kasvavassa ja laajenevassa seurakuntatyössämme.

Työntekijä

Kolmannen vuosikurssin aikana olet yksi seurakunnan työntekijöistä. Koulutus tapahtuu pääasiassa käytännön tehtävissä mutta lukuvuoden aikana on myös joitakin teoriapäiviä . Kouluaika on 16 tuntia viikossa ja se suunnitellaan yksilöllisesti.

Harjoitteluvaihtoehdot

Esimerkkejä harjoitteluvaihtoehdoista: parantumispalvelu, parantumispäivät, teemaparantumispäivät, oppilashuolto, PLUSohjelma, raamattukoulun suomalainen linja, TV-Arken, kansainvälinen työ sekä lapsi- ja nuorisotyö.

Opetus

Esimerkkejä oppiaineista: palveleminen ja vastuun ottaminen, johtajuus, delegointi ja priorisointi, harjaantuminen ja kehitys, hallinto ja organisointi, neuvonta, itsetuntemus, ristiriitojen selvittäminen ja saarnaharjoittelu.