Parantumispäivät Suomessa

Virtaamisrukousta

Tervetuloa parantumispäivään lepäämään Jumalan rakkauden läsnäolossa sekä vastaan ottamaan Jeesuksen parantavaa kosketusta hengen, sielun ja ruumiin alueelle.

Päivä koostuu lyhyistä opetusosuuksista sekä ns. virtaamisrukouksesta, jossa osallistujia palvellaan rukouksessa yhteisesti.

Lisää parantumispäivistä voit kysyä sähköpostitse tai puhelimitse.