Loading...
Tuotteet2021-05-07T15:26:05+02:00

Kirjatuotteita

Kirjatilaukset: [email protected]

Olkaa pyhät sillä minä olen Pyhä
Pehmeät kannet, 302 sivua.
Kirjoittanut: Linda Bergling

Kirja: Olkaa pyhät sillä minä olen Pyhä
Arkielämässä kohtaamme yhä useammin joogan, mindfullnessin ja qigongin kaltaisia menetelmiä, joiden juuret juontavat muihin uskontoihin kuin kristillisyyteen. Kuinka kristityn tulisi suhtautua näihin ilmiöihin? Voiko itämaista hengellisyyttä tai uushengellisyyttä yhdistää kristilliseen uskoon? Länsimaissa näitä menetelmiä väitetään usein neutraaleiksi, niiden uskonnollisesta ja hegellisestä alkuperästä erillisiki. Mutta miten tälläinne sekoitus vaikuttaa suhteeseemme Jumalaan?

Tämän kirjan tarkoitus on innostaa sinua kulkemaan Jumalan Raamatussa ilmoittamaa tietä. Jumalassa on kaikki, mitä tarvitsemme, rauha, lepo, terveys ja eheytyminen. Hän on tullut luoksemme Jeesuksen kautta. Tärkeä osa tätä kirjaa on valaista, millaisia itämaiset uskonkäsitykset, ihmisnäkemykset ja elämänkatsomukset ovat. Hindulaisuutta, buddhalaisuutta ja taolaisuutta sekä niiden hengellisyyttä käytännössä esitellään lyhyesti.

Hänen haavojensa kautta
olemme parantuneet
329 sivua. Pehmeäkantinen kirja.
Kirjoittanut: Linda Bergling

Kirja: Hänen haavojensa kautta olemme parantuneet
Pelastuksessa ihmisen henki uudestisyntyy ja yhteys Jumalaan eheytyy Jeesuksen kautta. Jeesus kantoi ristillä sielusi kaiken kivun, vaikeat muistosi ja velkasi. Hänen haavoissaan on parantuminen ja eheytyminen koko sielullesi: tunteet, tahto ja ajatukset. Sielusi on kallisarvoinen. Jeesus haluaa olla sielusi paimen ja hoitaja.
Kirja on suunnattu sekä sinulle, joka tarvitset parantumista, että sinulle, joka haluat palvella toisia tällä alueella. Saat syvemmän ymmärryksen Jeesuksen sovitustyön merkityksestä. Sielun parantumista kuvaillaan hyvin perusteellisesti. Kätten päällelaittamista ja esirukousta painotetaan sekä mahdollisuutta avata sydän Jumalalle.
Kirja sisältää mm. seuraavanlaisia aiheita: – Sielun parantuminen on Jeesuksen sovitustyössä – Tahdon, ajatusten ja tunteiden parantuminen – Mitä on kätten päällelaittaminen? – Mitä teemme menneisyytemme kanssa? – Muistojen parantuminen – Kuinka säilyttää ja lujittaa parantuminen? – Miten esirukouskeskustelu tapahtuu?

Jeesus, sinun Parantajasi
280 sivua. Pehmeäkantinen kirja.
Kirjoittanut: Linda Bergling

Kirja: Jeesus, sinun Parantajasi
Kirja käsittelee parantumista. Jeesus sovitti maailman Jumalan kanssa ristinkuolemallaan. Hän otti päällensä meidän sairautemme ja siksi meillä on oikeus terveyteen. Parantuminen kuuluu sairaalle. Kirja selostaa kuinka Jeesuksen voi oppia tuntemaan Herranaan, Parantajanaan. Jos olet sairas, voit aloittaa vaelluksen terveyttä kohti.

Kirja selostaa miten keho voi saada uutta voimaa joka päivä ja opetus auttaa soveltamaan Raamatun Sanat käytäntöön sekä löytämään Jumalan ratkaisut.

Kirjassa vastataan muun muassa kysymyksiin: Voiko sairaus kirkastaa Jumalaa? Vastustaako Jumala lääkkeita? Kuinka parantuminen otetaan vastaan? Kuinka parantuminen säilytetään? Mitä esteitä on parantumiselle?

Älä anna menneisyyden
varastaa tulevaisuutta
Kirjoittanut: Linda Bergling

Kirja: Älä anna menneisyyden varastaa tulevaisuutta
Paavali sanoi unohtavansa sen, mikä oli takanapäin ja kurottautuvansa eteenpäin. Menneisyyden voi unohtaa väärällä tavalla, jolloin siitä muodostuu raskas selkäreppu, joka estää pääsyä tulevaisuuteen. Sellainen unohdus jarruttaa kypsymistä ja pyhittymistä. Menneisyyden voi unohtaa myös oikealla tavalla, kun se sovitetaan Jumalan kanssa. Vaikka tapahtumat ovat ajallisesti kaukana menneisyydessä, voi uskossa ottaa vastaan parantumisen koettuihin asioihin. Menneisyydestä parantuminen on Jumalan lahja sinulle. Tässä kirjassa kohtaat Paavalin ja näet hedelmän hänen sovitetusta menneisyydestään. Paavali muuttui kovasta, etäisestä ja lainomaisesta miehestä lämpöiseksi ja lempeäksi persoonaksi, joka oli syvästi empaattinen ja kiinnostunut toisten ihmisten elämästä. Hän pystyi osoittamaan tunteita. Hän oli avoin, kutsutietoinen ja syvästi antautunut ihminen, joka rakasti Jeesusta. Kirjan lopussa on todistuksia. Ihmiset kertovat miten he ovat sovittaneet menneisyytensä Jumalan kanssa ja kokeneet Jumalan parantavan, vapauttavan ja eheyttävän rakkauden kosketuksen.
Kirja vastaa kysymyksiin: – Välittääkö Jeesus menneisyydestä? – Onko menneisyys yhä jäljellä pelastumisen jälkeen? – Oliko Jumala kanssamme menneisyydessä? – Onko menneisyydestä parantuminen Jeesuksen ristinkuoleman hedelmä? – Miten menneisyys sovitetaan Jumalan kanssa? – Miten menneisyyttä työstetään? – Minkälainen on sovitetun menneisyyden hedelmä? – Miten voin tietää tarvitsenko parantumista menneisyyden muistoihin?

Vapaus uskonnollisista henkivalloista
153 sivua. Pehmeät kannet.
Kirjoittanut: Linda Bergling

Kirja: Vapaus uskonnollisista henkivalloista
Tässä kirjassa Linda opettaa kristityn rakkaudesta toista kristittyä kohtaan. Kirjassa käsitellään syitä Kristuksen ruumista hajottaville voimille ja rakkauden tuomaa ratkaisua. Vihollisemme ei ole toinen kristitty, vaan pimeyden ruhtinas, joka yrittää estää Jumalan voimaa ja kirkkautta.

Uskonnolliset henkivallat tukahduttavat hengellisyyden, varastavat ilon uskonelämästä ja saavat kristityt sotimaan keskenään. Toinen toisistaan syyttelevät uskovat ovat voimattomia evankeliumin edustajia. Kirjassa selostetaan uskonnollisten henkivaltojen olemusta ja toimintaa. Kristityn tehtävänä on olla sen rakkauden kanava, joka ilmestyi Jeesuksen sovintotyössä. Kirjan opetus herättää kaipuun Jumalan valmistamaan täydelliseen vapauteen.

Vapaa hylkäämisestä
102 sivua. Pehmeäkantinen kirja.
Kirjoittanut:Linda Bergling

Kirja: Vapaa hylkäämisestä
Monet ihmiset kärsivät riittämättömyyden tunteesta. He kokevat olevansa arvottomia saamaan rakkautta ja heitä painaa jatkuva huonommuuden tunne. Tämä kirja auttaa sinua ymmärtämään miksi hylkäämistä esiintyy ja miten siitä voi päästä täysin vapaaksi. Kirja osoittaa raamatullisen tavan kohdata vaikeutensa ja vastaanottaa parantuminen ja eheytyminen tälle alueelle.

Kirja suuntautuu etupäässä niille, jotka kärsivät hylkäämisestä, mutta sen antama opetus on apu myös niille, jotka haluavat auttaa toisia.

Kirja käsittelee seuraavia asioita: Hylkäämisen perussyy, Sovitustyön todellisuus, Jeesuksen esimerkki ja samastuminen sinun hätääsi, Hylkäämisen syitä, Tie muutokseen, Hylkäämisestä parantuminen, Jumalan suunnitelma sinun elämääsi

Rakkausyhteys Jeesukseen
76 sivua. Pehmeät kannet.
Kirjoittanut: Linda Bergling

Kirja: Rakkausyhteys Jeesukseen
Jumala on luonut jokaisen ihmisen syvään rakkausyhteyteen. Siksi jokainen ihminen janoaa yliluonnollista. Sielunvihollinen on käyttänyt ihmisen kaipuuta hyväkseen ja johtanut monia harhaan itämaisten mietiskelymenetelmien pariin. Kirjassaan ”Rakkausyhteys Jeesukseen” Linda Bergling osoittaa, miten jokaisen ihmisen hengessä on sisäinen huone, jossa Jumala asuu. Tässä huoneessa Jumalan voi kohdata kasvoista kasvoihin, voi kokea turvallisuutta, rauhaa ja syvän hengellisen ulottuvuuden Jumalan rakkaudessa.

Pyhä Henki, Auttajamme, johtaa meitä askel askeleelta. Hän auttaa ruumistamme hiljentymään ja sieluamme täyttymään Jumalan läsnäolosta niin, että voimme kokea sisäisen huoneemme olevan jatkuvasti avoinna kohti taivasta.

Tämä kirja herättää syvän kaipuun Jeesuksen puoleen samalla, kun se antaa yksinkertaisen ohjeen syvempään sisäiseen rukouselämään.

Valloita vapautesi
264 sivua. Pehmeäkantinen kirja.
Kirjoittanut: Graham & Shirley Powell

Kirja: Valloita vapautesi
Tämä kirja on kirjoitettu henkilökohtaisten kokemusten pohjalta. Pyrkimyksenä on osoittaa, miten uskova voi vapautua demonisesta painostuksesta rukoilemalla ja soveltamalla raamatullisia totuuksia. Valloita vapautesi -kirjaa käytetään tasapainoisena ja käytännönläheisenä oppikirjana ympäri maailmaa Kristuksen ruumiissa. Se on auttanut monia vapautumaan alueilla, jotka ovat vaikuttaneet toivottomilta.

Tässä kirjassa opetetaan mm. seuraavanlaisista aiheista: Miten pahat henget tekevät työtään, Miten pahat henget pääsevät ihmisen elämään, Varustus hengelliseen sodankäyntiin,Uskon avain vapauttamispalvelussa, Fyysinen parantuminen ja vapautuminen,Vapautumisen esteitä, Miten valloitat ja säilytät vapautesi.

Johtajuus, julistus ja naiset
114 sivua. Pehmeäkantinen kirja.
Kirjoittanut: Linda Bergling

Kirja: Johtajuus, julistus och naiset
Voiko nainen olla mukana johtajuudessa tai julistaa? Kirja ottaa kantaa mm. näihin ajankohtaisiin asioihin.
Kirjassa käsitellään seuraavia asioita: – Millainen miehen ja naisen suhde oli luomisessa? – Miten synti vaikutti heidän tehtäviinsä ja suhteeseensa? – Miten miehen ja naisen tilanne muuttui Jeesuksen sovitustyön ansiosta? – Kuka kutsuu miehiä ja naisia palvelutyöhön? – Oliko Uuden testamentin aikana naispuolisia vanhimpia, johtajia, pastoreita ja opettajia? – Mikä tilanne on tänään? – Mikä paikka avioliitolla, lapsilla ja kodilla on kristityn elämässä?

”Minua rohkaisee suuresti se, että pastori Gunnar Bergling on kirjoittanut tämän kirjan. Hänen akateeminen teologinen koulutuksensa yhdistettynä laajaan kokemukseen johtajuudesta pätevöittää hänet oikaisemaan perinteisiä tulkintoja joistakin apostoli Paavalin lausunnoista ja jälleenrakentamaan naisten uskoa Kristukseen ja Hänen Sanaansa heille.” T. L. Osborn

Usko ja toivo
126 sivua. Pehmeäkantinen kirja.
Kirjoittanut: Gunnar Bergling

Kirja: Usko ja toivo
Usko ja toivo ovat kaksi tärkeintä termiä uskovan elämässä. Suhteemme Jeesukseen kehittyy niiden kautta. Gunnar Bergling kuvailee yksityiskohtaisesti molempia käsitteitä eri näkökulmista ja sitä, kuinka ne liittyvät toisiinsa. Ilman toivoa ei voi syntyä uskoa eikä ilman uskoa ole toivoa. Pastori Gunnar kertoo, kuinka sinun uskosi voi kasvaa ja mitä tarkoittaa olla luja uskossa sekä kuinka vaeltaa uskossa. Hän puhuu myös uskon levosta! Kun saat uskon siihen, mitä Jumala haluaa elämässäsi, mikään ei ole sinulle liian vaikeaa.

Gunnar Berglingillä on teologian kandidaatin tutkinto Uppsalan yliopistosta. Hänellä on myös Doctor of Philosophy in Theology – tutkinto Life Christian Universitystä. Hän on toiminut pastorina yli 30 vuotta ja hänellä on aukoton kokemus seurakunnan rakentamisesta. Pastori Gunnar perusti Arken-seurakunnan vuonna 1986. Seurakunta kasvaa jatkuvasti. Gunnar Bergling on pääraamatunopettaja raamattukoulussa Jeesus parantaa ja eheyttää. Hän opettaa myös Arkenin yliopistossa, joka on USA:ssa olevan Life Christian Universityn sivupiste. ”Uskon ja toivon” lisäksi hän on kirjoittanut seitsemän muuta kirjaa, jotka käsittelevät kristillistä elämää Jeesuksen seuraajana.

Armo riittää
64 sivua. Pehmeät kannet.
Kirjoittanut: Gunnar Bergling

Kirja: Armo riittää
Kaikki tarvitsevat ilmestystä. Silloin salaisuudet paljastuvat. Tässä kirjassa on kysymys elämästä ja Jumalan hyvyydestä meitä kohtaan.

On kyse ARMOSTA. Armo kuvaa kaikkea sitä, minkä olemme saaneet ilmaiseksi Jeesuksen tähden. Hänen ristinkuolemallaan on valtavat seuraukset, sekä tunnetut että tuntemattomat.

Miten on sinun laitasi? Tiedätkö sen, mitä sinun tulee tietää tästä? Jos et, laajenna näkymiäsi ja syvennä ymmärrystäsi totuudesta!

Tervetuloa armoon!

Olkaa toisillenne alamaiset
72 sivua. Pehmeäkantinen kirja.
Kirjoittanut: Gunnar Bergling

Kirja: Olkaa toisillenne alamaiset
Aikana, jolloin avioliitto on kovan hyökkäyksen kohteena ja Raamatun periaatteita kyseenalaistetaan yhä enemmän, tarvitaan opetusta, joka uudelleen nostaa esille Jumalan näkökulman avioliittoon ja ihmissuhteisiin. Jooelin profetian mukaan sekä nainen että mies otetaan lopunaikana Herran käyttöön. Tällä on seurauksensa kristilliselle avioliitolle. Avioliitto muodostaa tiimin, jonka mahdollisuudet palvella Jumalan valtakunnassa lisääntyvät voimallisesti. Lue, löydä ja muutu tämän kirjan vallankumouksellisen sanoman voimasta.
Kirja käsittelee seuraavia asioita: Ihmisen tehtävä, Auktoriteettijärjestykset vai tasa-arvo, Vastuunjako – kysymys rooleista ja edellytyksistä, Elämänkumppanin valinta, Rakkaus ja seksuaalisuus, Molemminpuolisuus ja ykseys, Lasten paikka ja kasvatus, Tiimiavioliitto Uudessa Testamentissa, Avioero ja uudelleen avioituminen.  Kirjoittajan toive on, että seurakunta varustetaan palvelutehtävään, ja Jumalan ihmisten sisimpään asettamat lahjat saavat kehittyä. Että jokainen ihminen, mies ja nainen, vastaa Jumalan kutsuun ja suunnitelmaan elämässään.

Vahurskaus – täysin hyväksytty
64  sivua. Pehmeät kannet.
Kirjoittanut: Gunnar Bergling

Kirja: Vanhurskaus – täysin hyväksytty
Tämä pieni vihkonen on Sinulle, joka etsit perustaa ja vakautta elämääsi palvellessasi Jeesusta. Saat tietää miksi voit tuntea olosi turvalliseksi uskossa. Saat tietää, millaisena Jumala näkee sinut. Se, mitä Jumala on ajatellut Sinun varallesi ja tehnyt puolestasi Jeesuksessa Kristuksessa tulee ilmi niin selvästi, että voit ja uskallat elää Hänelle ja lähimmäisillesi ajattelematta jatkuvasti itseäsi – sillä juuri sitä Jeesus jatkuvasti tekee. Vanhurskauttaminen osoittautuu parhaaksi asiaksi, mitä sinulle on tapahtunut. jeesuksen ansioista Sinun ei enää koskaa tarvitse pelätä.

Sinun lahjasi
Kirjoittanut: Gunnar Bergling

Sydämen rukous lapsille
Cd ja kansio

Till toppen