Seuraava Parantumispäiva on lauantaina 18/2  klo 10.30-18.30. Aiheena on ”Vapaaksi pelosta. Täyty Jumalan rakkaudesta.” Jumalan rakkaus karkottaa pois pelon. Päivä sisältää opetusosioita ja virtaamisrukousta. Myös rukouskeskusteluja järjestämme mahdollisuuksien mukaan. Lue lisää ”tapahtumat” valikkeesta.